Login to your account


Nowy system zgłaszania usterek w Szpitalu. Na oddziałach zostały udostępnione konta ogólne, o założenie konta imiennego proszę zwracać się do informatyków.